FAQ

  • Błąd przy zapisywaniu nowego wydarzenia w kalendarzu.

Proszę pamiętać, że przy „szybkim wpisie” system pyta Państwa o temat notatki, który jest przewidziany na 50 znaków. Jeśli wpiszemy ich więcej, system wyświetli informację, że zapisanie tej notatki jest niemożliwe.
Rozbudowany opis wpisu jest możliwy po edytowaniu uprzednio wprowadzonego zdarzenia i dodaniu tych
informacji w polu „opis”.